Faktoring hizmetlerinden kimler yararlanabilir?

Yurtiçinde faturalı ticaret yapan tüm işletmeler faktoring hizmetinden yararlanabilirler. Bunun için herhangi bir ciro büyüklüğüne ihtiyaç yoktur.

Faktoring ve Banka Kredisi arasında fark var mıdır?

Faktoring ve banka kredisi arasında bulunan en önemli farklılık; muhasebeleştirme açısından oluşan farklılıktır. Banka kredileri mali borçlar kalemi altında yer alırken, faktoring borçları satıcılar kalemi içerisinde yer almaktadır. İşlemlerin gayri kabil-i rücu olması şeklinde tamamen bilanço dışında kalmaktadır.

Faktoring hangi hizmetleri sizlere sunar?

Finansman, garanti ve tahsilat hizmetleri.

Faktoring işlemi ile finansman olarak nasıl bir fayda sağlanabilir?

Vadeli alacaklarınızdan doğan faturalarınızı şirketimize temlik ettiğinizde, şirketimiz işlem için gerekli kesintileri yaptıktan sonra kalan bakiyenin tamamını size öder.

Faktoring maliyetleri nelerdir?

Komisyon; işlem özelliğine göre her müşteri için farklı olarak belirlenmektedir. Faiz; alacağın vadesine ve tutarına bağlı olarak piyasa koşullarına göre günlük olarak revize edilmektedir.