Arayın Görüşelim

Sıkça Sorulan Sorular

Faktoring nedir?

Faktoring klasik tanımıyla; faturalı satış yapan firmaların, mal ve hizmet satışından doğacak vadeli alacaklarının “faktor” adı verilen finansal kuruluşlara devredilerek, karşılığında faktor tarafından finansman garanti ve tahsilat hizmetlerinin sunulduğu bir finansman yöntemidir.

Faktoring işlemlerinde ne tür vergiler uygulanır?

Yurtiçi faktoring işlemlerinde sadece faktoring ücreti , komisyonu ve masraflar üzerinden BSMV (Banka Sigorta Muamele Vergisi)'ye tabidir. Bunun haricinde başka bir vergiye tabi değildir.

Alacakların vadesi ne olmalıdır?

İşlemlerimizde herhangi bir vade veya tutar sınırlaması getirmiyoruz. Değerlendirme yaparken sektör ortalamaları ve alacak kalitesini dikkate alıyoruz.

Faktoring işleminden yararlanabilmek için fatura vermek zorunda mıyım?

Mevzuatta faktoring'e konu edilecek alacakların fatura ve benzeri bir belgeye dayalı olmaları öngörülmüştür.

Neden ParaFinans Faktoring ?

ParaFinans Faktoring olarak müşterilerimize çözüm ortağı olabilmek için;

• Nakit akışında düşük maliyet ve hız,

• Hizmette kalite ve sürdürülebilirlik,

• Stratejik ve şeffaf iş modeli,

• Etkin karar alma yöntemleri sunarız.

Bizi faktoring hizmetleri için tercih eden şirketler; ihtiyaçlarına göre HIZLI, pratik ve etkin çözümlerle vadeli alacaklarını nakite çevirmenin faydalarını deneyimler. ParaFinans Faktoring müşterilerini geçmiş yıllardaki mali performans ve satışlarından çok , mevcut konumlarıyla ve projeleriyle değerlendirir. Bundan yola çıkarak iş ortaklıklarını geleceğe taşımak için sizlerin ileriye yönelik iş planlarını destekler.

Faktoring İşleyişi Nasıl olur ?

Faktoring döngüsü aşağıda kısaca özetlenmiştir.

1. Müşteri (satışı gerçekleştiren firma) malın satışını yapar. Faturasını keser ve alıcıya iletir. Böylece alacak doğmuş olur. 

2. Müşteri ParaFinans Faktoring’e ulaşır.

3. Müşteri, fatura ve varsa çek/senetlerin kopyaları ile iletişim bilgilerini ParaFinans Faktoring’e gönderir.

4. Müşterinin talebi ParaFinans Faktoring’e ulaştıktan sonra en kısa sürede incelenir ve sonuç müşteriye bildirilir.

5. Alacak ile ilgili çek ve teslim edilmesi gereken evraklar ParaFinans Faktoring’e ulaştırılır. 6. Ön ödeme anında müşterinin banka hesabına aktarılır.

Faktoring maliyetleri nelerdir?
Komisyon; işlem özelliğine göre her müşteri için farklı olarak belirlenmektedir. Faiz; alacağın vadesine ve tutarına bağlı olarak piyasa koşullarına göre günlük olarak revize edilmektedir.
Faktoring işlemi ile finansman olarak nasıl bir fayda sağlanabilir?
Vadeli alacaklarınızdan doğan faturalarınızı şirketimize temlik ettiğinizde, şirketimiz işlem için gerekli kesintileri yaptıktan sonra kalan bakiyenin tamamını size öder.
Faktoring hangi hizmetleri sizlere sunar?
Finansman, garanti ve tahsilat hizmetleri.
Faktoring ve Banka Kredisi arasında fark var mıdır?
Faktoring ve banka kredisi arasında bulunan en önemli farklılık; muhasebeleştirme açısından oluşan farklılıktır. Banka kredileri mali borçlar kalemi altında yer alırken, faktoring borçları satıcılar kalemi içerisinde yer almaktadır. İşlemlerin gayri kabil-i rücu olması şeklinde tamamen bilanço dışında kalmaktadır.
Faktoring hizmetlerinden kimler yararlanabilir?
Yurtiçinde faturalı ticaret yapan tüm işletmeler faktoring hizmetinden yararlanabilirler. Bunun için herhangi bir ciro büyüklüğüne ihtiyaç yoktur.
Biz Sizi Arayalım